Polityka prywatności

Witamy!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem serwisu figo-fago.pl

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest Espace Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40/2A, 40-008 Katowice, NIP: 9542819818, REGON: 387378595.

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadamy.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Espace Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40/2A, 40-008 Katowice, NIP: 9542819818, REGON: 387378595.

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail odo@figo-fago.pl

3. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
- imię,
- województwo oraz miasto, w którym mieszkasz,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- wizerunek (dodawane zdjęcia),
- szczegóły dotyczące wykupionego abonamentu lub innych odpłatnych funkcji,
- Twoja płeć,
- treść korespondencji wymienianej w ramach prywatnych wiadomości,
- treść ogłoszeń dodawanych w serwisie.
Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

4. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
- rejestrujesz konto użytkownika,
- zapisujesz się do powiadomień SMS,
- przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy
- zapisujesz się do Autoposzukiwacza,

- dodajesz ogłoszenie,
- wymieniasz wiadomości prywatne z użytkownikami serwisu,
- kontaktujesz się z nami.

5. Czy zbieramy i przetwarzamy dane wrażliwe?

Dodając ogłoszenie lub wymieniając wiadomości z innymi użytkownikami możesz podać informacje o swojej seksualności lub orientacji seksualnej, a zatem dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO. To, czy podasz te dane zależy wyłącznie od Ciebie, ale ich podanie może wpływać pozytywnie na skuteczność publikowanych ogłoszeń. Podstawą dla przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda udzielona wraz z dodawaniem ogłoszenia lub tworzeniem konta użytkownika zgodnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Przyjmujemy w tym zakresie udzielenie przez Ciebie zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające. W ramach formularza rejestracji konta lub formularza dodawania ogłoszenia informujemy Cię, że rejestracja konta lub dodanie ogłoszenia będą jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, co oznacza, że rejestrując konto lub dodając ogłoszenie, wyrażasz stosowną zgodę.

6. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem odo@figo-fago.pl

7. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.
- świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie, w jakim świadczenie tych usług wiąże się z przetwarzaniem danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- obsługa reklamacji i odstąpień od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- wysyłka powiadomień w ramach narzędzia Autoposzukiwacz– art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- wysyłka powiadomień SMS – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

- obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – szczegóły

Zakładając konto użytkownika oraz dodając ogłoszenie, musisz podać niezbędne dane: adres e-mail, województwo, w którym mieszkasz, płeć oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta oraz dodania ogłoszenia. Masz również możliwość dodania dalszych informacji w polach dostępnych w formularzu dodawania ogłoszenia.
Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.
W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika.
W ramach Twojego konta możemy przechowywać również informacje o dokonanych przez Ciebie płatnościach w związku z korzystaniem z serwisu. Wnoszenie opłat abonamentowych odbywa się jednak za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności. Gdy chodzi o dane związane z płatnością, nie mamy do nich dostępu, a ich niezależnym od nas administratorem jest operator płatności.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z dodaniem ogłoszenia przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na możliwości opublikowania ogłoszenia. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby opublikowania ogłoszenia wchodząc w zakładkę „moje ogłoszenia”, gdzie znajdziesz narzędzie niezbędne do wprowadzenia zmian lub usunięcia ogłoszenia.
Jeżeli za pośrednictwem serwisu przesyłasz wiadomości prywatne zawierające dodatkowe dane osobowe, dane te są przetwarzane w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z modułu wiadomości, co stanowi element świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną. Oznacza to, że podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane użyte do założenia konta będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co doprowadzi do usunięcia z naszej bazy informacji o Twoich zamówieniach oraz koncie.
Dane użyte do opublikowania ogłoszenia będą przetwarzane przez czas widoczności ogłoszenia w Serwisie, a następnie w ramach historii ogłoszeń przypisanej do Twojego konta. Usunięcie konta spowoduje również usunięcie tych danych.
Dane zawarte w historii wiadomości wymienianych za pośrednictwem serwisu zostaną usunięte wraz z usunięciem konta użytkownika.
Nie pozyskujemy od Ciebie w sposób bezpośredni danych wrażliwych, niemniej jednak gdy dodajesz ogłoszenia lub wymieniasz wiadomości w ramach serwisu, możesz w ten sposób dostarczać informacji wskazujących na Twoją seksualność lub orientację seksualną. Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody - art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Szczegóły w tym zakresie opisaliśmy w ramach pytania nr 5.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które mogą obejmować, w szczególności, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.
Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Powiadomienia w ramach narzędzia Autoposzukiwacz – szczegóły

Zapisując się do Autoposzukiwacza, przekazujesz nam swoje imię, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na powiadomienia Możesz nam również przekazać inne dane, zależy to od Ciebie i od tego w jakim zakresie wypełnisz formularz.
Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do Autoposzukiwacza, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci powiadomień, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej do Ciebie lub po prostu zmieniając ustawienia w formularzu Autoposzukiwacza.
W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania powiadomień klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej do Ciebie lub po prostu kontaktując się z nami.

Wysyłka powiadomień SMS – szczegóły

Zapisując się do dostępnego w serwisie systemu powiadomień SMS podajesz nam swój numer telefonu. Podanie go jest dobrowolne, ale konieczne dla zapisania się do systemu.
Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do systemu SMS, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci powiadomień, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień zmieniając ustawienia w formularzu zapisu do systemu SMS.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.

8. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
- hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
- kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
- podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
- pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszego serwisu. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:
- informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
- przeglądane postronny,
- czas spędzony na stronie,
- przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
- kliknięcia w poszczególne linki,
- źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
- przedział wieku, w którym się znajdujesz,
- Twoja płeć,
- Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
- Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, ochrony przez oszustwami i nadużyciami. Szczegóły w tym zakresie postaraliśmy się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.

9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

10. Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy to, w szczególności:
- informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
- przeglądane postronny,
- czas spędzony na stronie,
- przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
- źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
- przedział wieku, w którym się znajdujesz,
- Twoja płeć,
- Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
- Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

11. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
- prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres odo@figo-fago.pl Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

12. Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

13. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Ciebie niedostępne.

14. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.
Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).
Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszego serwisu. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Ciebie niedostępne.

15. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów serwisu, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta.
W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

16. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszego serwisu funkcjonują pliki cookies Google Analytics:
Szczegóły dotyczące plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez naz anonimizację aresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
- informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
- podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
- czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
- przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
- źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.
Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

17. Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszego serwisu?

Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności w naszym serwisie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

18. Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Nie, nie kierujemy do Ciebie żadnych targetowanych reklam.

19. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies, itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością:
- ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
- wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
- dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
- tryb incognito w przeglądarce internetowej.

20. Czym są logi serwera?

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

21. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres odo@figo-fago.pl

Strona tylko dla osób pełnoletnich!

Strona zawiera treści o charakterze erotycznym.
Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, natychmiast opuść tę stronę!


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności